HANDLEDNING

Handledning 

Mottagningen erbjuder handledning till personer och personal som jobbar inom psykiatri, primärvård, sjukhus, behandlingshem, socialtjänst, kriminalvård och privatpraktiserande terapeuter. 

Vårdval psykoterapi

Jag erbjuder handledning för dig som är ackrediterad eller är på väg att bli ackrediterad inom Region Skånes vårdval psykoterapi.  

Erfarenheter

Psykiatri

Lång och omfattande erfarenhet från öppenvårdspsykiatri från tidigare arbete inom Region Skåne, bland annat inom allmänpsykiatrin i Malmö.

Primärvård

Har under flera år arbetat med patienter inom primärvården med svårigheter relaterade till generell ångest, paniksyndrom, social ångest, specifika fobier, flygrädsla, depression, utmattning, stress, prokrastinering, relationsproblematik m.m.

Behandlingshem

Har erfarenhet från arbete på LVM-hem och har handlett, samt utbildat personal kring frågor som rör exempelvis bemötandestrategier, suicidriskbedömningar och andra frågor som är relevanta för verksamheten. 

Psykos/schizofreni

Har lång erfarenhet av kliniskt arbete med patienter som har diagnoser relaterade till psykossjukdomar, både på en Rättspsykiatrisk enhet och på öppenvårdsmottagning. Därutöver har det varit mycket fokus på differentialdiagnostiska överväganden och utredningar relevanta för vården. 

%d bloggare gillar detta: