Om

Thomas Ardengård, är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT vuxna och har lång och bred klinisk erfarenhet inom en rad olika verksamheter. Har bland annat arbetat inom rättspsykiatri, psykosvård, LVM (missbruk) och allmänpsykiatri. Mottagningen hittar du centralt i Malmö, med fem minuters gångavstånd till Triangelns buss- och tågstation. Mottagningen erbjuder individuell psykoterapi, handledning, gruppbehandling, personlighetsbedömningar, föreläsningar, chefsstöd och konflikthantering.

Den psykoterapeutiska huvudinriktningen på mottagningen är KBT (Kognitiv Beteendeterapi), men omfattar även ACT (Acceptance and Commitment Therapy), FACT (Focused Acceptance and Commitment Therapy), MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy), UP (Unified Protocol) och inslag av Schematerapi. Utöver psykoterapeutiska interventioner finns en lång erfarenhet och kunskap om neuropsykiatriska och neuropsykologiska utredningar, där även differentialdiagnostiska och allmänintellektuella bedömningar ingått. Erfarenheter från missbruksvården (LVM) med kontinuerliga suicidriskbedömningar och rekommendationer, samt regelbunden personalhandledning. Därutöver erfarenheter från ett nationellt forskningsprojekt (2008–2015) med differentialdiagnostisk allmänintellektuell bedömning av barn och ungdomar.

Problemområden:

 • Relationsproblem
 • Kriser och sorg
 • Depression
 • Nedstämdhet
 • Stress
 • Utmattning
 • Oro
 • Prokrastinering
 • Konflikter
 • Panikångest
 • Generaliserad ångest
 • Tvångstankar
 • Tvångsbeteenden
 • Social fobi
 • Agorafobi
 • Låg självkänsla/lågt självförtroende
 • Sömnsvårigheter
 • Fobier
 • Ilska/irritation
 • Interpersonella svårigheter
%d bloggare gillar detta: