Om

Mottagningen erbjuder KBT (Kognitiv Beteendeterapi) för vuxna personer med depression, nedstämdhet, livskriser, relations- och stressrelaterad problematik samt olika former av ångest, till exempel panikångest, tvång, social fobi, specifika fobier och generaliserad ångest.

Obs! Har inget vårdavtal med Region Skåne.

Den psykoterapeutiska huvudinriktningen på mottagningen är som nämns ovan KBT (Kognitiv Beteendeterapi), men omfattar även ACT (Acceptance and Commitment Therapy), FACT (Focused Acceptance and Commitment Therapy), MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy), UP (Unified Protocol) och inslag av Schematerapi. Utöver psykoterapeutiska interventioner finns en lång erfarenhet och kunskap om neuropsykiatriska och neuropsykologiska utredningar, där även differentialdiagnostiska och allmänintellektuella bedömningar ingått. Erfarenheter från missbruksvården (LVM) med kontinuerliga suicidriskbedömningar och rekommendationer, samt regelbunden personalhandledning. Därutöver erfarenheter från ett nationellt forskningsprojekt (2008–2015) med differentialdiagnostisk allmänintellektuell bedömning av barn och ungdomar.

Problemområden:

 • Relationsproblem
 • Kriser och sorg
 • Depression
 • Nedstämdhet
 • Stress
 • Utmattning
 • Oro
 • Prokrastinering
 • Konflikter
 • Panikångest
 • Generaliserad ångest
 • Tvångstankar
 • Tvångsbeteenden
 • Social fobi
 • Agorafobi
 • Låg självkänsla/lågt självförtroende
 • Sömnsvårigheter
 • Fobier
 • Ilska/irritation
 • Interpersonella svårigheter
%d bloggare gillar detta: