PSYKOTERAPI

Problem och svårigheter

Att gå i psykoterapi är även något som i allt högre grad blivit accepterat och normaliserat i samhället. Det innebär dessutom att man kanske för första gången i sitt liv förlitar sig på en annan människa och utlämnar saker om sig själv som är i allra högsta grad privata, saker som man kanske inte skulle nämna ens för sina närmaste. Allt fokus är dessutom på dig som patient/klient till skillnad mot en vänskapsrelation, vilket kan kännas väldigt ovant eller till och med obekvämt i början. Anledningarna till varför människor väljer att gå i terapi kan vara många och varierar mycket från person till person. Svårigheterna kan handla om att man har varit med om en traumatisk händelse som behöver bearbetas, exempelvis att en nära vän eller anhörig har gått bort, att man har blivit arbetslös eller att man har genomgått en uppslitande skilsmässa. Det kan även handla om att man har fått en panikångestattack, vilket kan upplevas som väldigt farligt och skrämmande. Andra orsaker kan vara att man under en längre tid har känt sig nedstämd, börjat isolera sig alltmer och tappat lust och ork att göra saker som man tidigare har uppskattat. Det kan även handla om att man upptäcker att man upptäcker att stressen i tillvaron har blivit övermäktig och att man börjar få problem med minne, koncentration, uppmärksamhet, sömn, överkänslighet för sinnesintryck m.m. Orsakerna kan, som sagt, vara många till varför man väljer att gå i psykoterapi. Men det är viktigt att söka hjälp när man märker att alla ens egna försök och insatser inte hjälper längre.

Behandlingsmål

Vad psykoterapi egentligen är och innebär beror till stor del på varför man söker hjälp. Det kan exempelvis handla om att vilja få en ökad insikt om orsaken eller ursprunget till upprepade och oönskade beteenden. Det kan även röra sig om en önskan om att förstå sig själv och andra bättre, öka sin förmåga att fatta mer välgrundade beslut och kanske hitta en känsla av meningsfullhet som har gått förlorad. Det kan även handla om att man vill lära sig hantera känslomässigt obehag på ett mer adekvat sätt, där man kanske tidigare har varit undvikande och försökt på olika sätt tränga undan sina tankar, utan att lyckas. Vid upplevd stress och ångest kan behandlingsmålen vara inriktade på ökad återhämtningsförmåga, ökad medveten närvaro, få en tydligare struktur, en bättre förmåga att säga nej, att bli mer självhävdande samt att ta större hänsyn till och lyssna på hjärnans och kroppens signaler.

Behandlingsprocessen

Terapisamtalen är regelbundna, oftast en gång i veckan och antalet gånger man går i terapi kan variera beroende på vad man behöver hjälp med. Har man ”lättare” besvär av övergående natur kanske det räcker med 5–6 samtal. I andra fall kan problemen vara av mer komplex karaktär och kräva längre behandlingsinsatser (20–25 samtal).

 

%d bloggare gillar detta: